A 168 éves TIT története - rövid áttekintés

 

 

A hazai ismeretterjesztést előkészítő tudományos törekvések - Az alapítás körülményei

 

"Ahhoz, hogy országos egyesületté váljon, hiányzott még a felsőbb elismerés. Ezt pedig abban az időben nem volt könnyű megszerezni... A folyamodás egyenlőre eredménytelen maradt... A társulat tagjainak tehát választani kellett a között, hogy megmaradnak magánegyesületnek szűkre szabott keretek között, vagy pedig megkísérlik a hivatalos elismertetést... A folyamodás 1841. október 25-én felterjesztetett a helytartótanácshoz. A kérés mégis több mint egy esztendeig elintézetlenül hevert Bécsben..." 1843 március 14-én István főherceget kérik fel pártfogónak... A főherceg kedvező válasza pár nap múlva megérkezik. 1844 október 22-én érkezik meg a végleges megerősítés... A társulat országos jellege legfelsőbb helyen is elismerést nyert..."

 

„Helyesen szólni, Révai; szépen, Kazinczy; műszabatosan - Bugát Pál tanította a nemzetet" (Toldy Ferenc)

 

Bugát Pál orvos, nyelvművelő (1793-1865)

1867-ben, a Kiegyezés évében fennállásának negyedszázadán, a Társulat sok kezdeményezést és még több eredményt tudhatott magának. Than Károly 1868 februárjában összehívott baráti beszélgetése egy téma körül forgott: „a Társulatnak teljes elhatározottsággal a tudományterjesztés, megkedveltetés, egy-szóval a népszerűsítés pályájára kell lépnie".

 

 

A Társulat újraindulása a II. világháború után

 

Ha valaki 1941-ben azt mondja a centenáriumot ünneplő társulati tagoknak, hogy néhány év múlva bizonytalanná válik majd szervezetük jövője, nyilván mindenki megmosolyogta volna a jóslatot. A háborús évek sem akadályozták különösebben a Társulat tevékenységét. Még az 1944. esztendő is kedvezően indult, hiszen január 9-én alakult meg a már az induláskor is 200 tagot számláló amatőr csillagászati szakosztály, s ugyancsak az év elején látott napvilágot, a szakosztály megalakítását kezdeményező Kulin György szerkesztésében a Csillagok Világa c. folyóirat is. Hagyományos sikerrel tartották a tavaszi hónapokban a természettudományos estélyeket, s a Társulat kiadásában egy sor könyv is megjelent éppen úgy, mint legfontosabb kiadványa, a Természettudományi Közlöny.
A háború végül elérte a Társulat Esterházy utcai székházát is, de érintetlenül élte át a harcokat a könyvtár folyóirat- és könyvállománya, sőt néhány társulati kiadvány kiszedett, de még nem sokszorosított ívei is épségben maradtak a nyomdában. Mindez némileg megkönynyítette az újrakezdést. A kezdeményezők közül is kiemelkedik Rapaics Raymund alakja, a debreceni Gazdasági Akadémia egykori növénytan tanára, akit 1919-ben tanúsított haladó magatartása miatt 1920-ban nyugdíjaztak, 1929 óta a Társulat könyvtárosa volt. Rapaiccsal együtt tevékenykedett a Szovjetunióból hazatért Vándor József, az antifasiszta Szent-Györgyi Albert, Gróh Gyula és természetesen még sokan mások. A Társulat újjáélesztésén munkálkodók névsorából megállapítható, hogy a rendkívüli választmányi ülésen a népfrontpolitika hívei jöttek össze.

 

tovább >>

 

Az orvosok és természetvizsgálók 1841 tavaszutó havában Pesten tartott nagygyűlésén százharmincnégy résztvevő támogatta aláírásával Bugát Pálnak a Magyar Természettudományi Társulat megalapítására tett előterjesztését:„....szóval polgártársainkat az anyagilag és szellemileg legboldogítóbb kút forrásához közelebb vezetni; valának mind megannyi célokat, melyek bennünket még az 1841.év május havában - az idő korszerű kívánatának engedve, a társulatba lépni, a haza tudományos capacitásait egyesíteni, s összpontosult erővel e nagyszerű és magasztos célok elérhetése felé törekedni sürgetének."
„Egyenlőre még csak 48 éves Bugát, telve fiatalos lelkesedéssel, semmi akadályt nem látó elszántsággal, agya zsúfolva tervekkel, szebbnél-szebb elgondolásokkal. Látva, hogy milyen kedvező fogadtatásra talált indítványa, sürgeti a megvalósítást. Alig zajlott le a Vándorgyűlés három napja, már egy szűkebb bizottság dolgozik az alapszabályokon. 1841. június 13-án az első közgyűlés is összeülhet. Természetes, hogy elnökké Bugát Pált választotta az alakuló közgyűlés..."