A TIT egyesületek tevékenysége

 

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat mint Szövetség a jogelődök, az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára. A Társulat minden megyében jelenlévő, főként tudományos ismeretterjesztésre alakult önálló jogi személyiségű társadalmi szervezetek (tagegyesületek) országos szövetsége. Pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap, anyagi támogatást nem nyújt, képviselőjelöltet nem állít és nem támogat, pártpolitikai tevékenységet nem folytat. Kiemelkedően közhasznú szervezet, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Közhasznú célja megvalósítása érdekében, de azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet is folytat.

 

A közhasznú tevékenység során részt vállal:

- a tudományos tevékenységben, kutatásban, felnőttképzési kutatásban,
- a nevelésben és oktatásban,
- képességfejlesztésben,
- kulturális tevékenységben, a kulturális örökség ápolásában és megóvásában,
- a tehetségnevelésben új tehetségfeltáró formák kutatásában,
- a magyar nyelvi kultúra ápolásában,
- az idegen nyelvek minél szélesebb körű elsajátításában,
- a felnőttképzésben,

- szakmai át - és továbbképzésben,
- az értelmiség önművelésének elősegítésében,
- a közéletben nem kormányzati szervként vélemény nyilvánításban,
- műemlékvédelemben,
- természet - állat - környezetvédelemben,
- gyermek - és ifjúságvédelemben,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítésében,
- a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamit a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységben,
- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésében,

-a TELC nyelvvizsgáztatásban, a TAMOP pályázatokban.

 

A TIT szervezeti felépítése