Világunk, a természet

 

A Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat havilapja, mely - tudományos eredményeket közkinccsé tevő, magas színvonalú tudománynépszerűsítő misszióját teljesítve - rendszeresen hírt ad a hazai természettudományi-műszaki kutatások fázisairól, eredményeiről, tudományos műhelyekről, kutatói életpályákról, tudósok életútjáról, kutatói munkásságáról.

Az 1869-ben alapított folyóirat elsősorban a hazai reál értelmiséghez juttatja el a friss információkat, a szakmailag megalapozott újdonságokat, a mély természettudományos elemzéseket, azonban különös gonddal figyel a fiatal érdeklődőkre, tehetségekre, középiskolai és egyetemi, főiskolai diákokra, tanáraikra.

 

A fiatalok kutatásainak rendszeres publikálási lehetőséget biztosít. A határon túli magyar intézményi kapcsolataival a szerkesztőség egyre szélesebb körben tudja terjeszteni a folyóiratot, író-olvasó találkozóival közvetlen kapcsolatot tud teremteni olvasóival.

"Szily Kálmán, lapunk alapítója a XIX. század végén abban látta a Természettudományi Közlöny nagy erejét, sikerének titkát, hogy a folyóirat maga mögé tudta állítani „a tollforgató természettudományi író nemzedéket, a legtiszteltebb veterán tudósainktól kezdve, a most javában dolgozó derékhadon át, le a még egyetemre járó ifjúságig." Ma is így van ez, most talán még inkább elmondhatjuk magunkról, lapunkról.
A Természet Világa nagy erejének tartom, hogy főállású szerkesztői ilyen sokarcú, széles tudáshorizontú szerkesztőbizottságra támaszkodhatnak. Büszkék vagyunk rá, hogy mögöttünk ilyen emberek állnak. Akiktől ötleteket kapunk, akik segítenek megvalósítani saját ötleteinket. A közös munkához szellemi hajtóerőt adnak, folyóiratunkkal, álmainkkal szívvel-lélekkel azonosulnak. Jó érezni kezük szorítását, amikor utunk szakadékok közelében vezet. Jó tudni, hogy őket mi választhatjuk társaknak, mi kérhetjük, tartsanak velünk. Negyedszázada állok e lap szolgálatában, higgyék el nekem, ez nagyon sokat jelent.
Szerkesztőbizottságunk tagjai önzetlenül, „csupán" a Természet Világa iránti szeretetből, háttérben végzik munkájukat, megérdemlik tehát, hogy egyszer az olvasóink is közelebbről megismerhessék őket. Bennünket pedig, akik jólesően végigtekintünk névsorukon, arra kell, hogy figyelmeztessen: ilyen gárdával a hátunk mögött nem szabad szürke lapot csinálnunk!" (Staar Gyula főszerkesztő)