TÁMOP 3.2.3 TÁMOP 3.2.3

                                                   

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatást nyert a

TÁMOP-3.2.3-08/2/KMR-2009-0010 azonosító számú „A TIT mint elkötelezett intézményhálózat az életen át tartó tanulás hazai, európai – a Lisszaboni Stratégia – megvalósulásáért" című pályázatával.

 

A projekt célja:

Aa. komponens keretében: a kulturális intézmények humán erőforrásának fejlesztése, felkészítése és képessé tétele a strukturális alapokból tervezett fejlesztések fogadására, megvalósítására, a projektciklus-menedzsment megismerésére és alkalmazására. Cél továbbá a kulturális szakemberek szemléletének megújítása, a stratégiai gondolkodásmód elsajátítása, gazdálkodási és menedzser-típusú ismereteik kibővítése a közművelődési intézmények felnőttképzési tapasztalataira alapozott akkreditált képzési tematika kidolgozásával, tananyagfejlesztéssel, ezeknek az át- és továbbképzések rendszerébe történő illesztésével.

Kulturális projekt ciklus menedzsment (KPCM) képzés fejezi ki a legpontosabban azt a szándékot és célkitűzést, hogy a szakterületeken dolgozó bölcsészeknek használható és alkalmazható ismeretei legyenek a KPCM tartalmáról, alkalmazási területeiről, pályázati gyakorlatáról a radikálisan piacosodó környezetben.

 

2010-ben 103 fő képzése valósult meg (4 csoportban) a TIT budapesti intézményeiben, minőségi képzési körülmények biztosításával.

 

B. komponens keretében:

Szakköröket, kiscsoportos tehetséggondozó foglalkozásokat valósítunk meg a TIT csillagászati intézményeiben (TIT Budapesti Planetárium, TIT Uránia Csillagvizsgáló), ahol minden feltétel adott a természettudományok, a matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz-földtan, különösen a csillagászat és az űrkutatás népszerűsítésére.

Foglalkozások:

1. Ifjú csillagászok baráti köre

2. Csillagjárás – planetáris készségfejlesztő komplex csillagászati szakkör

3. A távcső világa – komplex informatikai és csillagászati tehetséggondozó szakkör

4. Sétáló Naprendszer – tájékozódás az égbolton és a Földön

5. Nyári napközis táborok 2010 nyarán.

 

A projekt futamideje: 2009. augusztus 1.– 2011. június 30.

 

Kapcsolódó honlapok:

www.nfu.hu

www.nfu.hu/hepih

www.esza.hu

www.okmt.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

A kifejlesztett tananyagok mindkét komponens (Aa és B) esetében a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat ügyfélszolgálati irodájában - előzetes egyeztetés után - hozzáférhető.