NTP-TBP-M-13-001 NTP-TBP-M-13-001

„Tehetséggondozás a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban és tagegyesületeiben”

NTP-TBP-M-13-001   

 

A „Tehetséggondozás a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatban és tagegyesületeiben”
című pályázat keretében a finanszírozási időszak (2013. október 1 – 2014. június 30.) ideje alatt
eredményesen valósítottuk meg a pályázatban megfogalmazott célokat.
A TIT több évtizedes hagyományokkal rendelkező tehetséggondozó versenyeit,
cikkpályázatait, diákcikkpályázatait, tudósokat bemutató és tehetségek elé példaként állító sorozatait
a Társulat országos hálózatában folytattuk. A Magyarországon egyedülállóként működő és megjelenő
ismeretterjesztő hetilapok és folyóiratok témát adnak a szakmai versenyeknek, felkészítő feladatokat
és megoldásokat közölnek a tehetséggondozó versenyek résztvevőinek felkészülését segítve. A lapok
népszerűsítik is a versenyeket, növelve az ismertséget és a résztvevői létszámot.
A tehetséggondozó versenyeken az ismeretterjesztő lapokat ingyenesen osztjuk több száz
példányban, ami a lapok népszerűségét erősíti.
A versenyek után, a győztesek bemutatásával népszerűsítjük a tehetséget, bemutatjuk a
győztes útját, hogyan jutott el a győzelemig, a felkészítő tanárát, annak tehetségsegítő módszereit
valamint megismerhetik az olvasók a győztes iskoláját. Az iskolát, ahol tehetséggondozó munkával
segítik, nevelik a pedagógusok a győzteseket, a jövő mérnökeit, tanárait, doktorait. Számunkra a
pályázati program megvalósításának hasznos tapasztalata, hogy az egyes elemek nem egyszerűen
összeadódnak az indikátorokban, hanem fokozottan erősítik egymás hatását.
Tapasztalataink összefoglalására, bemutatására kötetet jelentettünk meg a TIT-ben évtizedek
óta zajló tehetséggondozó munkáról. A kötet címe: Tehetséggondozás,-fejlesztés,-támogatás,-
nevelés a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat és egyesületei a tehetség szolgálatában . A kötet
bemutatja a 173 éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tehetséggondozó tapasztalatait már a
19. században, majd a 20. században is. Képet ad a TIT ismeretterjesztő és tehetséggondozó
intézményeiről, folyóiratairól, egyesületeiről. A kötet része a TIT egyesületekben megvalósított
                                                    Európai Uniós pályázatok tehetséggondozó eredményeinek felsorolása.